طراحی نما چیست؟ همانطور که می دانید طراحی نما به زمان گرفتن جواز ساخت انتقال پیدا کرده است. شما می بایست همراه با دیگر نقشه های ساختمانی طراحی نمای ساختمان خود را به شهرداری ارائه دهید. و تایید آن را به همراه تایید دیگر نقشه ها اخذ کنید.

طراحی نما از این رو اهمیت بسیار دارد چون ماهیت ساختمان شما را نمایان می کند. جذابیت بصری ملک شما وابسته به طرحی است که در نمای ساختمان خود اجرا می کنید. این طراحی همواره می بایست با دیگر ساختمان های مجاور شما همخوانی و هماهنگی داشته باشد. ضمن اینکه شما می خواهید زیباترین طرح ممکن را برای نمای ساختمان خود داشته باشید. طراحی نما همینطور که می بایست طبق ضوابط شهرداری انجام شود باید اجرایی نیز باشد.

طراحی نما برای پروژه‌های مسکونی یا اداری می‌تواند با سبک‌ها و طرح‌های مختلفی انجام شود. مدل نمای ساختمان می‌تواند به عوامل گوناگونی مرتبط باشد و نمای مدرن، کلاسیک، ترکیبی یا سنتی از انواع آن می‌باشند. هر کدام از این سبک‌ها به وضوح هزینه‌ی تمام‌شده‌ی متفاوتی دارند؛ بنا بر این قیمت آن‌ها متفاوت خواهد بود. در کنار نوع و سبک، طراحی نمای ساختمانی، متریال مورد استفاده در آن، متراژ نمای ساختمان و هزینه‌ی حق الزحمه از دیگر عواملی هستند که در تعیین قیمت نهایی طراحی نما تأثیرگذار است.

طبق برآوردهای به عمل آمده و بررسی قیمت‌های مصالح و دستمزدها، همچنین به استناد گزارش‌ها و ارقام رسمی، در این جا به صورت کاملاً تقریبی قیمت طراحی نما را بررسی و اعلام می‌کنیم. شایان ذکر است که تمامی اعداد و ارقام کاملاً به صورت نسبی محاسبه شده‌اند و در هر پروژه‌ی خاص ممکن است تا با توجه به شرایط آن، هزینه‌ی مرد نیاز کم تر یا بیشتر باشد. هیچ شرکت و گروه طراحی هم پیش از مشخص شدن متراژ و متریال و شرایط دیگر، حاضر به اعلام قیمت نخواهد بود و اگر چنین باشد، باید به آن تردید کرد. اما این ارقام و روش محاسبه‌ی آن‌ها مبنای خوبی برای ایجاد یک دید کلی در ذهن مشتریان خواهد بود و می‌توان به آن‌ها به عنوان قیمت‌های پایه نگاه کرد.